Ευχαριστούμε θερμά τον Ηλία Παπαευγενιάδη, Διευθυντή της Σχολής ΣμηΕΑ, για την προσφορά που λάβαμε από την Altus LSA σχετικά με την “Εκπαίδευση Χειριστών drone

Παρακάτω παρατίθεται η προσφορά, η οποία απευθύνεται στα μέλη του συλλόγου μας και στους Α’ βαθμού συγγενείς τους:

Κατηγορία Α1-Α2-Α3…………180€.
Περιλαμβάνει θεωρητικά ζωντανά online μαθήματα 15 ωρών και δια ζώσης πρακτική εκπαίδευση 3 ωρών σε μία από τις ακόλουθες περιοχές: Χανιά, Ηράκλειο.

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το παράβολο με κωδ. 8356 των 20.00 ευρώ προς την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) για την έκδοση του διπλώματος.

Για εκπαιδεύσεις πέρα των παραπάνω Νομών, μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης με μία μικρή επιβάρυνση για την μετάβαση του εκπαιδευτή στον εκάστοτε Νομό.