ΘΕΜΑ:ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
06/04/2024

Κατόπιν της εκλογικής διαδικασίας της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης, την 05/04/2024 , συνήλθε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο πού αποτελείται από:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Α’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΗΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΖΗΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΒΑΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ