Κατόπιν κατταγγελιών η Ένωση μας σήμερα 13/07/17 έστειλε την ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Κ. Διευθυντά, κατόπιν καταγγελιών μελών μας που διατάσσονται για την φύλαξη σε

καθημερινή βάση των προσφύγων στην παλιά ηλεκτρική στο Δήμο Χανίων οφείλουμε να

σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα.

Παραβιάζονται συνεχώς τα Π.Δ. και οι κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας με ευθύνη

των υπεύθυνων μέτρων (διευθυντή ημέρας) οι οποίοι διατάσουν παρανόμως τις μεταγωγές

των προσφύγων από και προς το νοσοκομείο εκθέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια και

την σωματική υγεία των συναδέλφων καθότι οι προσαγόμενοι δηλώνουν σοβαρές

ασθένειες μολυσματικού χαρακτήρα και θα έπρεπε να μεταφέρονται με ασθενοφόρο και

παρουσία ιατρικού προσωπικού και όχι με περιπολικά και κλούβες αστυνομίας.

Τονίζουμε ότι οποιασδήποτε μεταγωγή κρατουμένων, είτε είναι πρόσφυγες είτε όχι,

προβλέπεται ξεκάθαρα για το πώς θα διενεργούνται από το Π.Δ. μεταγωγών καθώς και από

εγκύκλιους της αστυνομίας.

Αν δεν ενδιαφέρονται οι υπεύθυνοι των μέτρων για την υγεία των συναδέλφων και την

έκθεση τους σε πιθανόν μολυσματικές ασθένειες κατά την μεταφορά των κρατουμένων,

καθώς και για τον κίνδυνο απόπειρας απόδρασης όταν οι μεταγωγές δεν γίνονται με τα

προβλεπόμενα, εμείς ενδιαφερόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε

ενέργειες οι οποίες θα διασφαλίζουν τους συναδέλφους μας.

Υπενθυμίζουμε ότι οποιαδήποτε απόκλιση από το προβλεπόμενα πιθανόν εγείρει

πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα.

Για το Δ.Σ

              -Ο-                                                                -Ο-

        ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           ΖΗΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ