Την 15 Οκτωβρίου 2016 μετά από συνάντηση στο Ρέθυμνο του Δ.Σ της Ένωσης μας με το κ. Αναγνωστάκη Δημήτριο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου μας, κ. Τσουβάλα Κων/νο Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ και τον κ. Δασκαλάκη Ανδρέα Γενικό Κρήτης, έγιναν γνωστά στην Ένωση μας τα παρακάτω:
 
    -Η αναδιάρθρωση θα ξεκινήσει τμηματικά πριν το τέλος του 2016 με πλάνο ολοκλήρωσης εντός διετίας. Βασική κατεύθυνση στην Κρήτη θα είναι η κατάργηση της ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ και η διοικητική υπαγωγή των Τ.Α.Ε. στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας.
     -Τα Τ.Α.Ε. θα παραμείνουν ως έχει εκτός από το ΤΑΕ Αποκορώνου το οποίο θα υποβαθμιστεί σε Κ.Α.Ε. 
     – Με γνώμονα τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας θα υπάρξει και ανακατανομή των οργανικών θέσεων και κατόπιν  σε βάθος διετίας θα πραγματοποιηθεί και η μετακίνηση του προσωπικού με όσο πιο ομαλό τρόπο γίνεται. Σκοπός είναι η υπάρχων δύναμη να αντιστοιχεί στην οργανική.  
    
         Οι δικές μας σκέψεις που απορρέουν από τις αποφάσεις τις πολιτικής και φυσικής ηγεσίας οι οποίες εύλογα προκύπτουν από τα παραπάνω είναι οι εξής:
         -Το ποιο σημαντικό ερώτημα που προκύπτει είναι τι μέλει γίνεσθε με τις μεταθέσεις- μετακινήσεις προσωπικού, από την στιγμή που καταργείτε, άρα άμεσα υποβαθμίζονται τα ΤΑΕ ως υπηρεσία με ότι αυτό συνεπάγεται. 
          -Ποια τα κριτήρια μετακίνησης και πως θα εξασφαλισθεί η διατήρηση της συνοχής της κάθε υπηρεσίας όταν η αναδιάρθρωση γίνεται για να καλυφθούν τα κενά των υπηρεσιών, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται έκτακτες μεταθέσεις σε ικανοποιητικό βαθμό.
         -Θέση του Δ.Σ. είναι όσοι από το προσωπικό που υπηρετεί στην υπό κατάργηση ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ. και το επιθυμεί να μετατεθεί στον τόπο συμφερόντων τους .