Ο πολύχρονος στόχος(από την αρχή της ίδρυσης της, 16 χρόνια) της κατάργησης της ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ και με φυσικό επακόλουθο των Τ.Α.Ε στην Κρήτη, σύμφωνα με την δήλωση του κ. Αναγνωστάκη Δημήτριο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, επιτέλους γίνεται πραγματικότητα.

Ο πολύχρονος στόχος(από την αρχή της ίδρυσης της, 16 χρόνια) της κατάργησης της ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ και με φυσικό επακόλουθο των Τ.Α.Ε στην Κρήτη, σύμφωνα με την δήλωση του κ. Αναγνωστάκη Δημήτριο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, επιτέλους γίνεται πραγματικότητα.

Δεν ξέρουμε τι άλλαξε ή πια πρόταση έγινε και αν έγινε, ή ποιες πιέσεις ασκήθηκαν, αλλά ο κ. Αναγνωστάκης άλλα μας έλεγε το πρωί(Δεκέμβριος 2015) άλλα ανακοίνωσε το βράδυ(Μάιος 2016).

ΦΥΣΙΚΑ δεν ενέργησε αυτοβούλως αλλά με τις συνεχείς παραινέσεις και προτροπές ορισμένων συνδικαλιστικών ενώσεων αστυνομικών της Κρήτης πού είχαν κάνει αυτοσκοπό τα παραπάνω. Στον γενικό χαμό πού επικρατεί στην χώρα έγινε και η ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ μια “εξοικονόμηση της οποίας τα οφέλη ΘΑ είναι πολλά”.

Ελπίζουμε τα οφέλη από την παραπάνω ενέργεια να μην τα υποστούν οι φιλήσυχοι πολίτες.

Όσο για το ότι απλά θα αλλάξει η υπαγωγή των Τ.Α.Ε και δεν υπάρχει θέμα, τονίζουμε την πολύ μεγάλη μείωση του προσωπικού που θα επιφέρει αυτή άμεσα αλλά και στο προσεχές μέλλον, διότι ό στόχος της υπαγωγής είναι να καλυφθούν αυτά τα κενά πού υπάρχουν στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις. Δηλαδή αντί να μεταθέσει αστυνομικούς από Αθήνα για να τα καλύψει “κανιβαλλίζει” τα Τ.Α.Ε. Αυτό όμως θα έχει άμεση μείωση των περιπολιών πού θα επιχειρούν στην ύπαιθρο.

Αναρωτιόμαστε ο στρατηγός της Κρήτης κ. Δασκαλάκης Ανδρέας έχει να πει κάτι πάνω σε αυτό ή συμφωνεί και αυτός;