05-09-2014

Η ¨Ένωση Ειδικών φρουρών Κρήτης πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με την πολιτική και φυσική ηγεσία στην Αθήνα και στο Υπουργείο και έθεσε μια σειρά από προβλήματα τα οποία αφορούν τους ειδικούς φρουρούς.

05-09-2014

Η ¨Ένωση Ειδικών φρουρών Κρήτης πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με την πολιτική και φυσική ηγεσία στην Αθήνα και στο Υπουργείο και έθεσε μια σειρά από προβλήματα τα οποία αφορούν τους ειδικούς φρουρούς.

Αναφερθήκαμε εκτενώς στο θέμα της αναδιάρθρωσης και συζητήθηκε πολύ σοβαρά το μέλλον των υπηρεσιών που υφίστανται αυτή τη χρονική στιγμή στη Κρήτη. Επίσης παραδώσαμε μια εκτενέστατη έγγραφη αναφορά-πρόταση στην οποία αναφέρεται η απόδοση των εγχειρημάτων και των αποτελεσμάτων που έχουν αποφέρει αυτά, όσον αφορά την αστυνόμευση και την ασφάλεια του πολίτη στο νησί μας, και ως φυσικό επακόλουθο στηρίξαμε την διατήρηση και ενδεχομένως αναβάθμιση των Τ.Α.Ε και της Υπ.ασ.ε.Κρήτης. Συζητήσαμε επίσης θέματα που αφορούν τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό καθώς και το μείζον θέμα των οχημάτων και λάβαμε την υπόσχεση ότι στο άμεσο μέλλον θα ενισχυθούμε με οχήματα τύπου τζίπ. Θέμα αποτέλεσε επίσης η εκπαίδευση όλων των υπηρεσιών και προτάθηκε η χρήση της (πρώην) σχολής αστυφυλάκων ρεθύμνου ως κέντρο μετεκπαίδευσης.

   Η ένωση μας θα συνεχίσει να παλεύει για την διατήρηση αλλά και βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ειδικών φρουρών, αλλά και όλων των συναδέλφων που υπηρετούν στο νησί με γνώμονα πάντα το δίκαιο αλλά και την υπευθυνότητα απέναντι στο πολίτη.