ΥΠ.ΑΣ.Ε Κρήτης (Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης)


Το 2000 ιδρύεται η ΥΠ.ΑΣ.Ε Κρήτης
 (Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης) η οποία υπάγεται διοικητικά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και αποτελούνταν αρχικά από τέσσερα (4) Τ.Α.Ε ένα σε κάθε νομό της Κρήτης, τα οποία στελεχώθηκαν ως επί το πλείστον, από Ειδικούς Φρουρούς.

 

Η έναρξη των νέων υπηρεσιών έγινε τον Ιανουάριο του 2001 έχοντας αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση και καταστολή της βαριάς εγκληματικότητας (όπλα, ναρκωτικά, ζωοκλοπές κ.τ.λ.) που μάστιζε επί χρόνια το νησί. Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη αποστολή των Τ.Α.Ε., καθώς και τις γνωστές γραφειοκράτικές αγκυλώσεις και αντιλήψεις, αποφάσισε, για λόγους ευελιξίας και άμεσης ανταπόκρισης στα προβλήματα της υπαίθρου, να μην υπαχθούν τα Τ.Α.Ε. στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα Τ.Α.Ε. να λειτουργούν ανεμπόδιστα και να είναι ανά πάσα στιγμή δίπλα στον πολίτη προσφέροντας τα μέγιστα.

 

Το σύνολο των πολιτών και των τοπικών παραγόντων αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά των Τ.Α.Ε. απαίτησε τη συνεχή παρουσία τους στην εκάστοτε περιοχή τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της βαριάς εγκληματικότητας σε όλο το νησί. Η πολιτική ηγεσία λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, αλλά και  την πίεση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών παραγόντων οι οποίοι ζητούσαν περισσότερη αστυνόμευση από τα Τ.Α.Ε. στην ύπαιθρο καθώς και τα γεγονότα του 2007 (Ζωνιανά) τα οποία σημάδεψαν την εώς τότε πορεία των Τ.Α.Ε. προχώρησε στην ίδρυση τριών (3) νέων Τ.Α.Ε. αν και υπήρχε προφορική απόφαση του Αρχηγείου για τη διάλυση των Τ.Α.Ε.  Επίσης ιδρύθηκε Ομάδα Ειδικών Αποστολών υπό την αιγίδα της ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ. Τελευταία ιδρύθηκε και το Κλιμάκιο Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας που υπάγεται επίσης στην ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ.