Ποιοι Ειμαστε

Ειδικοι Φρουροι

Ο θεσμός των Ειδικών Φρουρών πρωτοπαρουσιάστηκε 05-08-1999 βάση του (N.2734/1999) όταν και συστάθηκαν οι πρώτες χίλιες (1000) οργανικές θέσεις επί θητεία Ειδικών Φρουρών. Στη συνέχεια οι ακολούθησαν άλλες έξι σειρές Ειδικών φρουρών. Η δεύτερη 04-08-2000 (N.2838/2000) με 1.300 θέσεις, η τρίτη  στις 22-02-2007 με 2000 θέσεις, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη και τελευταία αύτη που προκηρυχθεί.

Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων – μόρια(άρθρο 9 παρ. 5ν.2734/1999) το οποίο έχει κατ’ επανάληψη κριθεί και δικαστικώς ως το πλέον σύμφωνο με την κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας, η οποία στηρίζεται στην αρχή της ισότητας του άρθρου 4 Συντ.(Α.Ε.Δ 30/1985,ΣτΕ 3045/1997). Οι Ειδικοί φρουροί, ως επί το πλείστον, είναι πρώην μέλη των Ειδικών Δυνάμεων και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ο θεσμός των Ειδικών Φρουρών, με το πέρασμα του χρόνου, αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχής, καθώς οι Ειδικοί Φρουροί επέδειξαν αφοσίωση, ικανότητα και πειθαρχία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Απόρροια των παραπάνω ήταν η Ηγεσία της Αστυνομίας  να αποφασίσει να  χρησιμοποιήσει και σε καθαρά αστυνομικά καθήκοντα τους Ε.Φ. Επόμενη κίνηση ήταν να αποστείλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό Ειδικών Φρουρών στην Κρήτη και να δημιουργήσει τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων καθώς και σε πόλεις της επαρχίας. Εννοείται ότι οι Ειδικοί Φρουροί χρησιμοποιούνται σε όλες τις ειδικές και μη υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. με τελευταία προσθήκη στην επίλεκτη μονάδα της Αστυνομίας την Ε.Κ.Α.Μ.
Αυτή τη στιγμή οι Ειδικοί Φρουροί στην Κρήτη υπηρετούν στις εξής υπηρεσίες
1) Τ.Α.Ε. 2) Ο.Ε.Α. 3) ΔΙ.ΑΣ. 4) Μεταγωγών Ηρακλείου 5) Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων.

Όλα αυτά, καθώς και η καθημερινή επαφή των Ε.Φ. με τους πολίτες, τους  έχουν ήδη καταξιώσει στη συνείδηση όλων, ως ένα από τα πλέον ικανά “όπλα” της ΕΛ.ΑΣ. απέναντι στο έγκλημα.

Το Σωματειο Ειδικων Φρουρων Κρητης

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Κρήτης ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό να υπερασπίζεται και να προωθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των Ειδικών Φρουρών της Κρήτης καθώς και να συμβάλλει στην καλύτερη αστυνόμευση του νησιού μέσα από τις συνεχείς επαφές με την πολιτική ηγεσία, τη φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και με τους τοπικούς παράγοντες.

 

Πλέον, με τον καινούργιο νόμο που διέπει τα συνδικαλιστικά σωματεία της ΕΛ.ΑΣ., δικαίωμα εγγραφής και εκπροσώπησης στις ενώσεις Ειδικών Φρουρών έχουν όσοι υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ και προέρχονται από Ειδικούς φρουρούς.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, τον πρώτο πρόεδρο Μαλίτα Δημήτριο καθώς και τον δικηγόρο τον Μουνδριανάκη Ευάγγελο, δικηγόρος Ρεθύμνου, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στην δημιουργία του σωματείου.

ΠΟΑΕΦ

ΠΟΑΕΦ

(υπό κατασκευή)