Ασφάλεια Ι.Χ.

1

Η εταιρεία Hellenic Insurance Brokers προσφέρει τις παρακάτω προσφορές για τα μέλη του σωματείου μας. Επιπλέον για Θραύση Κρυστάλλων 6μήνου :12 ευρώ και οδική βοήθεια 6μήνου :12 ευρώ. Η προσφόρα ισχύει και για τα μέλη των οικογενειών μας.  

MINOAN LINES

Η MINOAN LINES προσφέρει στα μέλη του σωματείου μας, έκπτωση 20% σε όλες τις θέσεις (πλήν των μονόκλινων και LOUX ) για την μετακίνηση τους απο Ηράκλειο-Πειραιά και Πειραιά-Ηράκλειο. Η παραπάνω έκπτωση ισχύει επίσης γαι τα Ι.Χ. τους και για τους Ά Βαθμού συγγενείς, έφοσον αυτοί ταξιδέυουν με τον δικαιούχο. Για πληροφορίες καλέστε τον Καροφυλάκη Ιωάννη […]