Ρέθυμνο 26/02/2019

                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 04/2019

          

   Πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 η Γενική συνέλευση με εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα.

   Η γενική συνέλευση αποφάσισε βάση του καταστατικού της να προκηρύξει εκλογές την 22 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή με δύο κάλπες( Ηράκλειο-Ρέθυμνο) λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας τού Δ.Σ.

        Αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 12 Μαρτίου 2019 στα γραφεία της ένωσης μας.

                                                       Για το Δ.Σ

                       -Ο-                                                                 -Ο

                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                          

     ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                               ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

               6973772143                                                    6972503150