Υπόμνημα προς τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομιας

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Τ.Α.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΧΑΝΙΑ 20/09/2017
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 22/2017

Κυριε Αρχηγέ

Με αφορμή την πρόσφατη διαταγή σας για το Κ.Α.Ε. Ιεράπετρας αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η έλλειψη προσωπικού στην Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου ως αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία των Αστυνομικών υπηρεσιών και ειδικότερα του Τ.Α.Ε. Λασιθίου από το οποίο θα μετακινηθεί το προσωπικό για να συγκροτηθεί το Κ.Α.Ε. Ιεράπετρας.
Σας πληροφορούμε ότι ήδη το Κ.Α.Ε. Σητείας λειτουργεί με προσωπικό από το Τ.Α.Ε.Λασιθίου το οποίο ήδη ενισχύει με διαθέσεις και αποσπάσεις άλλες αστυνομικές υπηρεσίες τις διεύθυνσης και εκ τούτου η δημιουργία εκ των έσω του Κ.Α.Ε Ιεράπετρας θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα παρά θα λύσει.
Προτείνουμε να γίνει αύξηση οργανικών θέσεων του Τ.Α.Ε. Λασιθίου και να στελεχωθεί με ικανό αριθμό προσωπικού από τις έκτακτες μεταθέσεις που θα πραγματοποιηθούν τέλη Σεπτεμβρίου ώστε να μπορούν και οι δυο υπηρεσίες να λειτουργούν εύρυθμα και με ασφάλεια του προσωπικού καθώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες καλούνται να αντιμετωπίσουν την βαριά εγκληματικότητα.

Για το Δ.Σ
-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6973772143 6949730620