Θα θέλαμε να μάθουμε ποιός με τις  προτάσεις του κατάφερε

       Θα θέλαμε να μάθουμε ποιός με τις  προτάσεις του κατάφερε ’’γιατί περί κατορθώματος πρόκειται’’ να απογυμνώσει την ύπαιθρο και να δημιουργήσει προβλήματα μέσα στις πόλεις με την δημιουργία νέων υπηρεσιών χωρίς να  προβλέψει την στελέχωση τους.
       Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν μέσα στο μυαλό του είχε ως ιδέα μια αστυνομία ευέλικτη ή δυσλειτουργική και γεμάτη προβλήματα .
      Όσο και αν προσπάθησε κατάφερε να επιτύχει το δεύτερο και τώρα από ότι φαίνεται χρειάζεται να αναδιαρθρώσει  την αναδιάρθρωση.
       Επέτυχε μια τρύπα στο νερό και μόνο τα συγχαρητήρια μας μπορούμε να υποβάλλουμε, μιας και όταν επισημάναμε τα σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργήσει η περίφημη αυτή αναδιάρθρωση βρήκαμε  απέναντι μας ‘’ αυτιά ερμητικά κλειστά’’. 
 
                                                                       
 
 
                                                       Για το Δ.Σ
                   -Ο-                                                                                      -Ο-
              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                                    
     ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                         ΖΗΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
              6973772143                                                               6949730620