Η Ένωση μας έστειλε υπόμηνα για τα συμβούλια μεταθέσεων και την εκπροσώπηση μας σε αυτά. Διαβάστε αναλυτικά

ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 26  ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΗΛ.: 28310 25915  FAX: 28310 25915-31615

                                                                             www.enefk.gr     info@enefk.gr               

                                                                                        Τ.Κ. 74100      

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ:   ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

 

 

ΚΟΙΝ:  ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

            ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ-                                                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

                                                                                                                                 ΡΕΘΥΜΝΟ   15/04/2017

                                                                                                                                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.   17/2017

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

                Η σύνθεση των Συμβουλίων Μεταθέσεων για το αστυνομικό προσωπικό καθώς και για τους Ειδικούς Φρουρούς και τους Συνοριακούς Φύλακες που εντάχθηκαν δυνάμει του Ν. 3686/2008 σε αυτό (αστυνομικό προσωπικό), καθορίζεται από το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/2003 όπου προβλέπεται ότι στα Συμβούλια Μεταθέσεων που λειτουργούν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις και στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της οικίας Ένωσης Αξιωματικών και ένας εκπρόσωπος της οικείας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, οι οποίοι και εκλέγονται κατά τις διαδικασίες των εν λόγω Ενώσεων.

                Τα ανωτέρω Συμβούλια με τη προαναφερόμενη σύνθεση / εκπροσώπηση των Ενώσεων επιλαμβάνονται των αιτήσεων μετάθεσης που υποβάλλει το αστυνομικό προσωπικό χωρίς να διερευνάται εάν ο ενδιαφερόμενος αστυνομικός είναι εγγεγραμμένος, άλλως επέλεξε να είναι μέλος, της αντίστοιχης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής Ένωσης κατά τρόπον ώστε συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών Ενώσεων ακόμη και εάν ο Αστυνομικός δεν είναι μέλος καμίας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

                Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης με όσα καθόρισε στο ανωτέρω άρθρο 13 του Π.Δ. 100/2003 θεώρησε αναγκαία την συνδικαλιστική εκπροσώπηση μέσα στα Συμβούλια Μεταθέσεων και γι αυτό ήδη από το 2003 που θεσπίστηκαν οι εν λόγω διατάξεις, όρισε πως στα Συμβούλια συμμετέχουν υποχρεωτικά και εκπρόσωποι από τις, τότε, μοναδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ που την συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι εν λόγω συνδικαλιστικοί φορείς εκπροσωπούσαν το σύνολο των Αστυνομικών Υπαλλήλων και Αξιωματικών του Σώματος.

                Μετά την ομογενοποίηση όμως του αστυνομικού προσωπικού, με το ν. 3686/2009 και έπειτα, αλλά και κατόπιν των χρονικών περιορισμών που έθεταν συγκεκριμένες διατάξεις, η συνδικαλιστική εκπροσώπηση του αστυνομικού προσωπικού επιτυγχάνεται πλέον και από τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις των Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων.

                Ειδικότερα με την παράγραφο 14 του άρθρου 30α του Ν. 1264/1982 «Οι Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3686/2009 (ΦΕΚ 158Α΄ ) επιτρέπεται να μετέχουν είτε στις πρωτοβάθμιες ενώσεις Συνοριακών Φυλάκων ή Ειδικών Φρουρών, αντιστοίχως είτε στις οικείες Ενώσεις Αστυνομικών υπαλλήλων…» ο νομοθέτης αναγνώρισε ότι τα ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν παρά την ομογενοποίηση, οι Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες απαιτούν διαφορετική συνδικαλιστική εκπροσώπηση από το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό.

                Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 211/2009 για τους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες (που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο αστυνομικό προσωπικό), στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί Συμβούλιο Μεταθέσεων, στο οποίο επίσης συμμετέχει για μεν το Συμβούλιο Μεταθέσεων Συνοριακών Φυλάκων εκπρόσωπος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων για δε το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ομοσπονδίας των Ειδικών Φρουρών, χωρίς και πάλι να διερευνάται εάν ο Ειδικός Φρουρός ή Συνοριακός Φύλακας είναι εγγεγραμμένο μέλος της οικίας συνδικαλιστικής πρωτοβάθμιας Ένωσης.

                Όμως για τους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες που έχουν ήδη ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, δεν έχει επακολουθήσει αντίστοιχα τροποποίηση-επικαιροποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 120/2008 αναφορικά με την σύνθεση των Συμβουλίων Μεταθέσεων οπότε η «εκπροσώπηση» τους από τον συμμετέχοντα συνδικαλιστικό φορέα στα Συμβούλια, όχι μόνο δεν είναι τελικά αντιπροσωπευτική, αλλά πολλές φορές λειτουργεί και αντίθετα με το πνεύμα του νομοθέτη, αφού ο «εκπρόσωπος» δεν είναι εφικτό να εκπροσωπήσει αστυνομικούς που αντιμετωπίζουν διαφορετικά υπηρεσιακά προβλήματα από τον ίδιο. Η συμμετοχή του στα Συμβούλια, παρέχεται εν λευκώ, χωρίς να διερευνάται εάν τελικά ο ενδιαφερόμενος αστυνομικός – που συζητείται η μετάθεσή του – είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της Ένωσης που εκπροσωπεί ή ανήκει σε άλλη Ένωση.

                Από το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων ανακύπτουν τα ακόλουθα σοβαρά ζητήματα:

                α) Για το Αστυνομικό προσωπικό ανεξάρτητα εάν αποτελεί μέλος οποιασδήποτε συνδικαλιστικής οργάνωσης κατά την εξέταση της αίτησης μετάθεσης του παρίσταται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων εκπρόσωπος της οικείας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και της Ένωσης Αξιωματικών.

                β) Οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες που δεν έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, όταν αιτούνται μετάθεση, στο Συμβούλιο Μεταθέσεων που συγκαλείται για την εξέταση της αίτησής τους, παρίσταται εκπρόσωπος της αντίστοιχης οικείας συνδικαλιστικής τους Ένωσης.

                γ) Οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό δυνάμει του ν. 3686/2008 και επέλεξαν να μετέχουν στις πρωτοβάθμιες Ενώσεις Ειδικών Φρουρών ή Συνοριακών Φυλάκων και όχι στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές Ενώσεις του υπόλοιπου αστυνομικού προσωπικού όταν συζητείται αίτηση μετάθεσης τους δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο Μεταθέσεων ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης που επέλεξαν να μετέχουν.

                Παραδόξως επικρατεί η άποψη ότι ίσως να λειτουργούν αποτελεσματικότερα για τους Ειδικούς Φρουρούς και τους Συνοριακούς Φύλακες που έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, οι εκπρόσωποι της οικείας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και της Ένωσης Αξιωματικών από ότι οι εκπρόσωποι του φυσικού συνδικαλιστικού τους χώρου που αποκλειστικά είναι οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Ειδικών Φρουρών ή Συνοριακών Φυλάκων!

                Η Ένωση μας προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτέλους με τις ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες τα ανωτέρω ζητήματα (ήδη έχουμε υποβάλλει αντίστοιχες προτάσεις οι οποίες φαίνεται μέχρι σήμερα να μην έχουν τύχει της δέουσας προσοχής) θα προτείνει στα μέλη της να συνοδεύουν την αίτηση τυχόν μετάθεσής τους που υποβάλλουν επιπρόσθετα με έγγραφη δήλωση όπου θα εκφράζουν ρητά την επιθυμία τους συμμετοχής στο οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων που θα συγκροτηθεί για την εξέταση της (αίτησής τους) και εκπροσώπου της συνδικαλιστικής οργάνωσης μας όπου μετέχουν ώστε να εφαρμοστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης των όμοιων κατά το νόμο συνδικαλιστικών Ενώσεων και να παραστεί τελικά εκπρόσωπος του φυσικού συνδικαλιστικού τους φορέα.

                Η Ένωση μας προτίθεται στην συνέχεια και σε συνεργασία με όλες τις οικείες Ενώσεις της Επικράτειας που αντιμετωπίζουν την ίδια δυσλειτουργία του συστήματος να ασκήσει είτε η ίδια είτε σε συλλογικό επίπεδο κάθε πρόσφορο νόμιμο δικαίωμα που της αναγνωρίζει ο νόμος.

                                                                   Για το Δ.Σ

                        -Ο-                                                                             -Ο

                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

                                

     ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                           ΖΗΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

               6973772143                                                                6949730620