Σας γνωστοποιούμε ότι σήμερα (28/03/2017) έγιναν αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

 

    Σας γνωστοποιούμε ότι σήμερα (28/03/2017) έγιναν αρχαιρεσίες καθως και συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

 

Πρόεδρος                                          :  ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ           6973772143 

Αντιπρόεδρος                                     : ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 6972503150

Γενικός  Γραμματέας                           :  ΖΗΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                6949730620

Οργανωτικός Γραμματέας                     : ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ          6972982119

Ταμίας                                              :  ΜΑΝΩΛΟΥΔΗΣ ΙΩΣΗΦ                6988577067

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας             :  ΚΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                    6977452826

Αναπληρωτής Ταμίας                           :  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ           6985919892

Μέλος                                              : ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ          6976631629

Μέλος                                              :   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ        6947821535