ΠΡΟΣ:ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΟΙΝ: ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
           ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
           ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
           ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
            
                                                                                                                 15 /03/2017
                                   Αριθμ. Πρωτ.: 12
Σε εφαρμογή του Π.Δ. 7/2017, άρθρο 104 «Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Διευθύνσεως Αστυνομίας Νομών ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης», σε συνδυασμό με το άρθρο 110 του ίδιου Π.Δ. «Καταργούμενες Υπηρεσίες», η ΥΠΑΣΕΚ καταργείται, το Τ.Α.Ε. Αποκορώνου καταργείται και οι οργανικές θέσεις  όλων των Τ.Α.Ε. μειώνονται περίπου στο 50%.
 
Συνεπώς, πρόκειται, λόγω των παραπάνω, για κατάργηση και υποβάθμιση των Τ.Α.Ε.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Δ. 100/2003, προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων μεταθέσεων, σε περίπτωση υποβάθμισης ή και κατάργηση της υπηρεσίας.
Από το γράμμα και το πνεύμα των παραπάνω Π.Δ., σαφώς προκύπτει ότι οι έκτακτες μεταθέσεις, δεν υπόκεινται σε γεωγραφικό περιορισμό, αντίθετα, σαφώς ορίζεται ότι οι υπηρετούντες σε καταργούμενες ή υποβαθμιζόμενες υπηρεσίες, μπορούν με τις έκτακτες μεταθέσεις, να μετατεθούν όπου επιθυμούν, ή στον τόπο συμφερόντων τους.
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Αστυνομικό Προσωπικό-Ειδικοί Φρουροί, οι οποίοι είχαν υπαχθεί στην καταργηθείσα ΥΠΑΣΕΚ, στο καταργηθέντα-υποβαθμισθέντα Τ.Α.Ε., υπάγονται στο καθεστώς των έκτακτων μεταθέσεων, στον τόπο επιλογής- συμφερόντων τους.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας στην παραπάνω κατεύθυνση, επιφυλασσόμενοι ρητά, των νομίμων δικαιωμάτων των μελών μας.