Δείτε το έγγραφο της Ένωσης μας προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης


 
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜ.
            
                                                                                         05 /03/2017
                                   Αριθμ. Πρωτ.: 10
 
Αγαπητέ κ.  Γενικέ Γραμματέα 
 
           Ορμώμενοι από τις συναντήσεις και τις δεσμεύσεις σας όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Τ.Α.Ε  στην  μετά  ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ  εποχή, είμαστε στην δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε την μεθοδευμένη απαξίωση της υπηρεσίας αφού πριν καλά -καλά  καταργηθεί η ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ,  οι κατά τόπους Αστυνομικοί Διευθυντές “διανέμουν” το προσωπικό της υπηρεσίας σε καθήκοντα πού δεν αναφέρονται στο νέο Π. Δ αναδιάρθρωσης.
            Ειδικότερα, προσωπικό των Τ.Α.Ε διατίθεται σε μέτρα τάξης σε μονομελή δικαστήρια και ειρηνοδικεία αντικαθιστώντας το οικείο Α.Τ προσωπικό του οποίου δεν διατίθεται πλέον, ενώ διατάσσονται να συνοδεύουν και  τους αντίδικους προκειμένου να πληρώσουν παράβολα, χαρτόσημα κτλ. 
 Τις συγκεκριμένες μέρες των μέτρων τάξης δεν διατέθηκε καμία περιπολία  στον τομέα ευθύνης. 
           Διερωτόμαστε εάν αυτά γίνονται πριν ακόμη διαλυθεί η ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ  τι θα συμβεί μετά την διάλυση της;
          Τελικά ποιος ήταν ο σκοπός διάλυσης της ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ  ;Η αναβάθμιση των Τ.Α.Ε  ή η πλήρης απαξίωση και κατάργηση τους;
            Είναι προτιμότερο να τα διαλύσετε εντελώς παρά να τα απαξιώνεται πλήρως και με αυτό τον τρόπο.