ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2017

                                                                                                            

                                                  

      Πραγματοποιήθηκε την 03/02/2016 η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης στο Ρέθυμνο. Όπου πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση και συζήτηση των μελών για την πορεία της αναδιάρθρωσης και στην οποία εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ να προβεί σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών της.

    Επίσης ορίστηκε ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου στις 24/03/2017. Υποψήφιοι συνδυασμοί θα γίνονται δεκτοί μέχρι και 05/03/2017 και ώρα 12 μετά μεσημβρίας.

   Υπεύθυνος παραλαβής αιτήσεων ορίζεται το μέλος του Δ.Σ. Κανλής Κων/νος. Περισσότερες πληροφορίες στο sitewww.enefk.gr καθώς και στη σελίδα μας στο facebook .