Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 03 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα Κριάρη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου.

Θέμα προς συζήτηση θα είναι η ενημέρωση των μελών και όχι μόνο η πορεία όλων των βασικότερων θεμάτων που μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό καθώς ότι θα οριστούν και εκλογές.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν το παρόν.