κ. Αρχηγέ,
 
         Μετά την άρση της αδικίας όσον αφορά τις έκτατες μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών υπήρξε  ικανοποίηση στο σύνολο μας.
         Μια  πράξη που δικαιολογημένα γέννησε προσδοκίες  ώστε περισσότεροι συνάδελφοι μας θα μετατεθούν, μετά από πολλά χρόνια υπηρεσίας, στους  τόπους συμφέροντος τους.
         Αυτή η ικανοποίηση όμως δεν κράτησε πολύ, αλλά αντίθετα βλέποντας τον αριθμό των συμπληρωματικών θέσεων μας άφησε έκπληκτους και συνάμα να απολογούμαστε στους συναδέλφους μας γιατί η ηγεσία δεν έλαβε καθόλου υπόψη της τον πολύ μεγάλο  αριθμό συναδέλφων μας που περιμένουν μετάθεση.
         Σας εκφράζουμε όπως μας μεταφέρθηκε ”μαζικά” προς εμάς το συνδικαλιστικό όργανο τους, το αίσθημα αγανάκτησης που επικρατεί στο σύνολο των συναδέλφων μας.
         κ. Αρχηγέ  σας ζητάμε και εμείς  μαζί με το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α και την Κεντρική Μακεδονία να τροποποιήσετε την άδικη διαταγή των συμπληρωματικών μεταθέσεων παίρνοντας υπόψη ότι δεν έγιναν εδώ και 4 χρόνια έκτατες μεταθέσεις Ειδικών Φρουρών.