12 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΚΡΟΤΗΣΗΣ / Υπουργό κ. ΚΟΥΡΟΥΠΛΗ Παναγιώτη

ΚΟΙΝ:

                1.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΤΟΣΚΑ Νικόλαο

                2.  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο

                3. Α.Ε.Α./ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αντ/γο κ. Κων/νο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

                4. Α.Ε.Α/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντ/γο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

                5. ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΡΗΤΗΣ  Υπ/γο Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

                6. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Δ/ΝΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταξ/χο κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κων/νο

                7. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                8. Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Κύριε Υπουργέ,

Τον Δεκέμβριο του 2015 κατά την διάρκεια ανακοίνωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης Αστυνομικών Υπηρεσιών στους συνδικαλιστικούς φορείς και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης από την πολιτική και φυσική ηγεσία, πέραν των λοιπών αλλαγών, εξαγγέλθηκε η μείωση του αριθμού των αστυνομικών που υπηρετούν στα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.)  της Υποδ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης (ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ.), προσωπικό που αναμένετε να μετακινηθεί στις επί μέρους Διευθύνσεις Αστυνομίας της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης, προς ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρεσιών έκαστης Διεύθυνσης.

Τον Μάιο του 2016 σε δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δημήτριος στο Ρέθυμνο, ανακοίνωσε ότι το σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει πλέον την κατάργηση της ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ., που μέχρι σήμερα υπάγεται στην ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης, ενώ συνάμα επισήμανε ότι όλα τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) της νήσου θα υπαχθούν απευθείας στις εκάστοτε Αστυνομικές Διευθύνσεις.   

            Είναι γεγονός ότι η απόφαση αυτή του Υπουργείου προκάλεσε εύλογα ερωτήματα,  τα οποία χρήζουν απαντήσεως – διευκρίνησης, όπως :      

– Τι μέλλει γενέσθαι με τις οργανικές θέσεις της Υ.Π.ΑΣ.Ε.Κ. που σχεδιάζεται να καταργηθεί, αλλά και με αυτές του προσωπικού των Τ.Α.Ε. που πρόκειται να μετακινηθεί στις εκάστοτε Αστυνομικές Διεύθυνσης της Κρήτης ;

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία μελέτης που εκπονήθηκε στα πλαίσια της επιχειρούμενης Αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ., η υπάρχουσα δύναμη της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης είναι 1.995 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί σε αναλογία 1 προς 312 κατοίκους στο Νησί, ενώ αντίθετα σε πανελλαδικό επίπεδο υπηρετούν 54.657 άτομα και η αναλογία είναι 1 προς 198 κάτοικοι.    

Γεννάται λοιπόν σε αυτό το σημείο το ερώτημα, εάν πρόκειται οι οργανικές αυτές θέσεις να μεταφερθούν μαζί με το προσωπικό και να προστεθούν στον αριθμό των οργανικών θέσεων έκαστης Αστυνομικής Διεύθυνσης (αύξηση οργανικών θέσεων των Δ.Α.), κίνηση λογική – φρόνιμη και ορθή με βάση την υφιστάμενη κατάσταση ή εάν ενδέχεται να καλύψουν τις κενές οργανικές θέσεις των Δ.Α., με αποτέλεσμα την εικονική και έντεχνη πλήρωση των οργανικών θέσεων, δημιουργώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο πρόσθετα προβλήματα για το μέλλον, αφού λόγω πληρότητας θέσεων οι Αστυνομικές Διευθύνσεις δεν θα μπορούν πλέον να ενισχυθούν με αστυνομικό προσωπικό.

– Με ποια κριτήρια θα αποχωρήσουν αστυνομικοί από τα Τ.Α.Ε. και ιδίως ποια θα είναι τα κριτήρια για τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών ;  Η επιλογή των συναδέλφων που θα παραμείνουν στις υπηρεσίες αυτές πρόκειται να γίνει με κριτήρια αντικειμενικά – αξιοκρατικά π.χ. αξιολόγηση βάσει φυσικών ικανοτήτων του προσωπικού ή με καθαρά υποκειμενικά κριτήρια κατά τη κρίση της διοικήσεως ;

–   Θα μπορούν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αξιολόγηση – στελέχωση των υπηρεσιών αυτών το σύνολο του προσωπικού της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης ;

       Κύριε Υπουργέ,

Δεν σας κρύβουμε ότι όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουμε δει με πολύ θετικό μάτι το γεγονός ότι ένα τόσο πολύ σημαντικό για όλους μας εγχείρημα όπως αυτό της αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. τέθηκε εξ αρχής σε διάλογο, ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις εκπροσώπων – φορέων (παρουσίαση σχεδίου – υποβολή προτάσεων). Από εκεί και πέρα όμως η πρόθεση αυτή φαίνεται να μην είχε συνέχεια, καθώς νέες αλλαγές που έχουν προκύψει από τότε μέχρι και σήμερα είτε απλά ανακοινώθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή μας, είτε καν δεν έχουν ανακοινωθεί και πρόκειται να τις δούμε  δημοσιευμένες σε κάποιο Φ.Ε.Κ.    

            Ως εκπρόσωποι του συνόλου των αστυνομικών του νησιού ζητάμε από εσάς  αφενός απαντήσεις στα  καίρια ερωτήματα που εκτέθηκαν παραπάνω και αφετέρου ενημέρωση σχετικά με τις υπόλοιπες αλλαγές του σχεδίου Αναδιοργάνωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών στο Νησί που έχουν προκύψει, προκειμένου ως εκπρόσωποι να εκφράσουμε τις παρατηρήσεις μας – απόψεις μας, στα πλαίσια του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.  

  

Οι Πρόεδροι

  

Π.ΕΝ.Α.Α.   ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ   Στυλιανός 

ΕΝ.Ε.Φ.Κ.   ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ   Χρήστος

Ε.Α.Υ.Ν.Η.  ΠΙΚΡΑΚΗΣ   Γεώργιος

Ε.Α.Υ.Ν.Χ.   ΞΕΝΙΚΑΚΗ   Μαρία

Ε.Α.Υ.Ν.Ρ.   ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ   Νικόλαος

Ε.Α.Υ.Ν.Λ.   ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ   Γεώργιος