Η ένωση μας μεταφέρει τις ευχαριστίες  της  στην διοίκηση της  ΑΝΕΚ LINES,στον καπετάνιο και στο προσωπικό του ‘’ΚΡΗΤΗ  1’’ για την εξαιρετική φιλοξενία τους πού παρείχαν στο αστυνομικό προσωπικό κατά την διάρκεια της Αγίας Ιερής Σύνοδο στα Χανιά.