Την  Παρασκευή 08/08/2016 τα Σωματεία Ειδικών Φρουρών, Αττικής (ΣΕΦΕΑΑ), Κρήτης (Ε.Ν.Ε.Υ.Κ) , Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Ε.Φ.Κ.Μ ) πραγματοποίησαν διαδοχικές συναντήσεις με μέλη της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, προκειμένου να μεταφερθούν, απόψεις, αιτήματα και θέσεις, που προέρχονται από την βάση των εκλεγμένων συνδικαλιστικών μας οργάνων ,των μελών μας Ειδικών Φρουρών και Αστυνομικών Υπάλληλων προερχόμενων από Ειδικούς Φρουρούς.

 

Αθήνα 18-07-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Την Παρασκευή 08/08/2016 τα Σωματεία Ειδικών Φρουρών, Αττικής (ΣΕΦΕΑΑ), Κρήτης (Ε.Ν.Ε.Υ.Κ) , Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Ε.Φ.Κ.Μ ) πραγματοποίησαν διαδοχικές συναντήσεις με μέλη της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, προκειμένου να μεταφερθούν, απόψεις, αιτήματα και θέσεις, που προέρχονται από την βάση των εκλεγμένων συνδικαλιστικών μας οργάνων ,των μελών μας Ειδικών Φρουρών και Αστυνομικών Υπάλληλων προερχόμενων από Ειδικούς Φρουρούς.

    Εν πρώτοις πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστάκη Δημήτριο, από τον οποίο μας δόθηκε η χρονική άνεση να παρουσιάσουμε την υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών της χώρας αλλά κυρίως των προσώπων, Συναδέλφων που ζουν και επιφορτίζονται την παρακμή σε κάθε επίπεδο και σε κάθε τομέα της καθημερινότητας ενός Αστυνομικού.


    Σημαντικό κεφάλαιο της συνάντησης αποτέλεσε η επιμονή της Ηγεσίας να καταργήσει τη ΥΠΑΣΕΚ και να υπαγάγει τα ΤΑΕ στις διευθύνσεις της Περιφέρειας Κρήτης. Συνοπτικά υποστηρίχθηκε από πλευράς μας ότι τα ενδεχομένως αρνητικά αποτελέσματα της απόφασης αυτής που είναι απευκταία από όλους , μπορεί όμως να στιγματίσουν αρνητικά το τοπία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας ολόκληρης της Κρήτης. Τότε όμως η ευθύνη θα έχει ιδιότητα και ονοματεπώνυμο.


    Οι ροές των μετακινούμενων συναδέλφων για την κάλυψη των συνεπειών του προσφυγικού προβλήματος, ανταγωνίζονται τις ροές των προσφύγων, η αντιμετώπιση είναι εμβαλωματική και σε συνδυασμό με την γενικότερη λειψανδρία και ερήμωση των υπηρεσιών επιβάλλεται άμεση πρόσληψη αρκούντος ικανού αριθμού νέου προσωπικού.

   

    Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε και η πρώτη Θεσμική συνάντηση των Σωματείων μας, με τον νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Τσουβάλα Κωνσταντίνο, αλλά και τα νέα μέλη της Φυσικής Ηγεσίας που πλαισίωναν τον κύριο Αρχηγό. Συγκεκριμένα στην συνάντηση παρέστησαν και, ο Υπαρχηγός του σώματος, Αντιστράτηγος κ. Διαμαντόπουλος Ιωάννης, ο Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του κ. Αρχηγού, Ταξίαρχος κ. Βολυράκης Στυλιανός, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ταξίαρχος κ.Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Διευθυντής Προσωπικού του Α/Ε/Α , Διευθυντής κ. Λαδομένος Μιχαήλ .

    Από τους Προέδρους των Σωματείων έγινε εκτενής αναφορά κυρίως στον βασικό κορμό των θεσμικών θεμάτων που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία, έγινε όμως και μια σύντομη παρουσίαση των επιμέρους τοπικών κεντρικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τα μέλη μας Ειδικούς Φρουρούς και Αστυνομικούς Υπαλλήλους που προέρχονται από αυτούς.

    Επιγραμματικά τέθηκαν τα εξής:

Ερήμωση υπηρεσιών και στέρηση ουσιωδών εργασιακών δικαιωμάτων, με τραγικά αποτελέσματα σε προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο.

Υλικοτεχνικά μέσα και ασυρματική επικοινωνία προηγούμενης δεκαετίας, θέτουν σε κίνδυνο ζωές.

Εκπόνηση σχεδίου ανανέωσης προσωπικού σε Δ.Α.Ε.Α και ΔΙ.ΑΣ και σύσταση για αυτό επιτροπής, με παράλληλη ικανοποίηση των αιτημάτων όσων επιθυμούν να μετακινηθούν από αυτές τις υπηρεσίες μετά την πάροδο ετών .

Η πολυετής παραμονή σε υπηρεσίες με τόσο ιδιαίτερες συνθήκες οδηγούν με επιστημονικά τεκμήρια, σε ψυχικές και σωματικές ασθένειες.

Η ενίσχυση του προσωπικού υπηρεσιών δυσμενών υπηρεσιακών συνθηκών, με κόστος για την πολιτεία και το κράτος και όχι αδαπάνως, αφαιρώντας μόρια από τη μια οικογένεια συναδέλφου και προσθέτοντας τα μια άλλη, οδηγώντας παράλληλα σε ενδοϋπηρεσιακή εσωστρέφεια και διαμάχη.

Η εναρμόνιση των οργανικών θέσεων με την υπηρεσία που υπηρετούν οι Συνάδελφοι, μετά παρελεύσεως ευλόγου χρονικού διαστήματος και απαλλαγή των υπηρεσιών από την άσκοπη γραφειοκρατία ανανέωσης αποσπάσεων και διαθέσεων.

Η νόμιμη μεταχείριση των αστυνομικών που οδηγούνται στο Εσωτερικών Υποθέσεων, συνεπεία κατηγορίας ή μαρτυρικής κατάθεσης σε υποθέσεις που απασχολούν.

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών σε θέματα αναγκών προσωπικού και ο εξορθολογισμός στην κατανομή, εξαλείφοντας το φαινόμενο ανισοβαρούς κατανομής και υπηρεσιών “πατρικίων” και “πληβείων” .

Η επιτέλους ίδρυση των Φαρμακείων, μια πρόταση των εκπροσώπων των Ειδικών Φρουρών η οποία έγινε Νόμος αλλά χάθηκε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

Η ίδρυση του Οργάνου “Συνήγορος του Αστυνομικού ” στα πλαίσια και εντός των ορίων που κατατέθηκε η πρόταση , επίσης από τους εκπροσώπους των Ειδικών φρουρών και υιοθετήθηκε από το σύνολο των συναφών Συνδικαλιστικών φορέων. Κάθε άλλο υποκατάστατο της έννοιας και της ουσίας της πρότασης μας υποβαθμίζει τον σκοπό και την αποστολή της επίσης με Νόμο υλοποίησης της πρότασης μας για τον “Συνήγορο του Αστυνομικού”

    Ο κ. Αρχηγός, αναγνώρισε τις αντίξοες υπηρεσιακές και οικονομικές συνθήκες , μέσα από τις οποίες καλείται ο ένστολος να ανταποκριθεί στις ανάγκες για αποτροπή και
καταστολή του εγκλήματος, διατηρώντας παράλληλα η αστυνομία τον αμιγώς κοινωνικό της χαρακτήρα.

    Οι προθέσεις του κ. Αρχηγού είναι να καταφέρει να μετουσιώσει σε πράξη όσα ο ίδιος επιθυμεί και οραματίζεται για την Αστυνομία και το προσωπικό της, σε σύντομο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη ιδέες και προτάσεις των Συνδικαλιστικών φορέων.

    Η συνάντηση σηματοδότησε την αρχή μιας ουσιαστικής και παραγωγικής συνεργασίας με τους συνδικαλιστικούς φορείς των Ειδικών Φρουρών και των αστυνομικών Υπαλλήλων προερχόμενων από αυτούς
Κοινό τόπο αποτελεί η προσπάθεια να καταργήσουμε εκείνα που αποτελούν εμπόδιο στη λειτουργία μας, να βελτιώσουμε όσα ο χρόνος και οι συνθήκες έχουν υποβαθμίσει και να προσθέσουμε όσα θα αναβαθμίσουν το έργο και τη ζωή μας.

    Στο τέλος της μακράς και εποικοδομητικής μας συνάντησης και σε ανάμνηση αυτής, παραδόθηκε στο κύριο Αρχηγό από τον Πρόεδρο του ΣΕΦΕΑΑ χειροποίητα στυλό πέννα τα οποία εμπεριέχονταν σε ξύλινη συσκευασία γραφείου, με το έμβλημα και λογότυπο του Σωματείου.