Την Πέμπτη 07/07 οι Ενώσεις Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Διεύθυνση Χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να ενημερωθούν για τα φλέγοντα φορολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα τα οποία απασχολούν το τελευταίο διάστημα τον κλάδο μας.

Κατόπιν λοιπόν επαφών με τους αρμόδιους θέσαμε τα εξής ερωτήματα όπως αυτό της αύξησης της μάχιμης πενταετίας η πληροφόρηση η οποία είχαμε είναι πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αύξηση καθώς λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας οπότε και δεν υπάρχει ιδιαίτερη μνεία στον τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πλην όμως αναμένονται εντός του έτους διευκρινιστικές οδηγίες.Το ενδιαφέρον επίσης μονοπώλησε και η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου εργασίας για την οποία καλό θα ήταν όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν να προβούν στην αίτηση αναγνώρισης της καθώς δεν αποκλείεται μελλοντική αύξηση του κόστους αναγνώρισης της δεδομένου δε ότι είναι και η μοναδική υποχρεωτική αναγνώριση προκειμένου να υπάρξει συνταξιοδότηση ενός στελέχους. Ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών είναι η μηνιαία τρέχουσα κράτηση για σύνταξη επί τους μήνες θητείας με δυνατότητα έκπτωσης 10% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού. Ίδιος είναι και ο τρόπος υπολογισμού αναγνώρισης του πτυχίου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν και να τα υποβάλλουν στις γραμματείες των υπηρεσιών τους.