Μετά από  έκτακτη συνάντηση  της ένωσης μας  με τον στρατηγό Κρήτης κ. Δασκαλάκη Ανδρέα στο Ρέθυμνο,  υπήρξε άμεση τοποθέτηση του όσο αφορά την λειτουργία των Τ.Α.Ε μετά την κατάργηση της ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ.

              Λάβαμε διαβεβαιώσεις πώς σε καμία περίπτωση η υπαγωγή των Τ.Α.Ε στις  Αστυνομικές Διευθύνσεις  δεν θα σημαίνει την διάλυση τους αλλά την συνέχιση λειτουργίας τους, βάση Προεδρικού Διατάγματος (το οποίο δίνει έμφαση στην αστυνόμευση της υπαίθρου) και πως λόγο στις μεταθέσεις του προσωπικού των  Τ.Α.Ε  θα έχει μόνο ο εκάστοτε Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης.

            Ως ένωση πιστεύουμε ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αναμένουμε το προσχέδιο.

            Συμφωνήθηκε να υπάρχει επαφή και συνεργασία όσον  αφορά  τα παραπάνω θέματα  γιατί εξάλλου κοινός στόχος είναι η καλύτερη αστυνόμευση της Κρήτης.