Στρατηγέ,

Παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πιο έντονα το γεγονός, να έχουν αποσπαστεί πάρα πολλοί συνάδελφοι από την ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ  σε κατά τόπους υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Κρήτης.

            

Στρατηγέ,

              Παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πιο έντονα το γεγονός, να έχουν αποσπαστεί πάρα πολλοί συνάδελφοι από την ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ  σε κατά τόπους υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Κρήτης.

 Ο  εξωπραγματικός αριθμός των 70 και παραπάνω αποσπασμένων αστυνομικών( είτε  το επιθυμούν, είτε όχι) ενεργεί ως τροχοπέδη  για την εύρυθμη λειτουργία   καθώς και για την καθημερινή κατάρτιση της υπηρεσίας από τους διοικητές  των Τ.Α.Ε. Εάν συμπεριλάβουμε και τις  καθημερινές διαθέσεις, υπάρχουν ημέρες στις οποίες δεν διατίθενται  παραπάνω από 3 οχήματα  για περιπολία-αστυνόμευση και πρόληψη σε ολόκληρο το 24ωρο.

              Θεωρούμε τραγικό το γεγονός από την μία να ενισχύουν τα Τ.Α.Ε με προσωπικό άλλες υπηρεσίες και ταυτόχρονα να αποσπάται προσωπικό προς τα Τ.Α.Ε.

              Πάγια θέση μας, η οποία  έχει πολλάκις  τεθεί σε εσάς αλλά και στους προκατόχους σας, ειναι άπαντες οι αποσπασμένοι να επιστρέψουν στις υπηρεσίες που οργανικά ανήκουν. Όχι μόνο για την ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ αλλά και για τις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Κρήτης. Πιστεύουμε πώς μόνο όταν σταματήσει η “καραμπόλα” με τις αποσπάσεις και επιστρέψουν  στις θέσεις τους, θα εμφανιστεί το πρόβλημα λειψανδρίας στις υπηρεσίες πού πραγματικά το έχουν.