Η εταιρεία Hellenic Insurance Brokers προσφέρει τις παρακάτω προσφορές για τα μέλη του σωματείου μας.

Επιπλέον για Θραύση Κρυστάλλων 6μήνου :12 ευρώ και οδική βοήθεια 6μήνου :12 ευρώ. Η προσφόρα ισχύει και για τα μέλη των οικογενειών μας.

 

 1