12/12/2014

Εξαιρετικό ήθος επέδειξε συνάδελφος , ειδικός φρουρός  καθώς και ενεργό μέλος του σωματείου μας όταν εν ώρα υπηρεσίας και στα πλαίσια άσκησης καθηκόντων του, του έγινε απόπειρα δωροδοκίας. Πιο συγκεκριμένα ο συνάδελφος, του οποίου το όνομα δεν αναφέρουμε για ευνόητους λόγους, κλήθηκε να ελέγξει εμπορικό κατάστημα στην πόλη του Ρεθύμνου  για παραβάσεις, τις οποίες όταν διαπίστωσε ο υπεύθυνος του καταστήματος αποπειράθηκε να τον χρηματίσει για να αποφύγει τις συνέπειες. Το αποτέλεσμα να συλληφθεί  με συνοπτικές διαδικασίες για τα περαιτέρω. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος κοσμεί την ελληνική αστυνομία και το Δ.Σ οφείλει να του πει συγχαρητήρια.