03/02/2014

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ειδικούς φρουρούς που έχουν προσληφθεί το 2009 να συμπληρώσουν την αίτηση μονιμοποίησης τους στις κατα τόπους γραμματείες των υπηρεσιών τους.