13/02/2014

Λόγω συχνών ερωτήσεων περί των γονικών αδειών ετοιμάσαμε ένα ενημερωτικό για το τι ισχύει αυτη την στιγμή και έχουμε μαζί όλους τους νόμους και τα π.δ.

 13/02/2014

Λόγω συχνών ερωτήσεων περί των γονικών αδειών ετοιμάσαμε ένα ενημερωτικό για το τι ισχύει αυτη την στιγμή και έχουμε μαζί όλους τους νόμους και τα π.δ.

Ο κάθε Αστυνομικός και ε.φ που υπηρετεί έχει δικαίωμα χρήσης της γονικής άδειας <9ΜΗΝΟ> ακόμα και αν η/ο σύζυγος δεν εργάζεται αρκεί όταν γεννηθεί το παιδί να είναι στο σώμα αν έχει γεννηθεί πριν και μετά έχει γίνει η πρόσληψη δεν έχει δικαίωμα χρήσης αυτής. Επίσης δικαίωμα χρήσης έχει ακόμα και αν η σύζυγος έχει κάνει χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ που είναι εξάμηνη αυτό βέβαια προϋποθέτει να εργάζεται η σύζυγος στον ιδιωτικό τομέα. Αν και οι δύο εργάζονται στο δημόσιο σε διαφορετικές υπηρεσίες η και στην ίδια έχει δικαίωμα χρήσης αυτής ο ένας από τους δύο η και οι δύο να κάνουν χρήση του εννιάμηνου <όχι 9+9> αρκεί από πριν να έχουν δηλώσει τα διαστήματα που επιθυμούν ο καθένας χωριστά χωρίς αυτά να έχουν κενά μεταξύ τους ώστε να διακόπτεται η άδεια. Τέλος η άδεια πρέπει να τελειώνει όταν το παιδί κλείνει τα 4 χρόνια και σε καμία περίπτωση δεν συνεχίζεται όταν το παιδί έχει γίνει 4 και μετά. Π.χ. Όταν κάποιος θέλει να κάνει χρήση της γονικής και το παιδί είναι 3,5 χρονών μπορεί να κάνει χρήση απλά θα χάσει τους 3 μήνες γιατί θα διακοπεί μόλις το παιδί κλείσει τα 4 χρόνια. Τέλος η γονική άδεια είναι με αποδοχές τα επιδόματα δεν κόβονται <πλην νυκτερινών και πενθήμερων> θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας άρα και συντάξιμος.