04/11/2014

Έκτατη Γενική Συνέλευση στο Ρέθυμνο.

                                                   

        Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτατη γενική συνέλευση την 13 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 το απόγευμα στην αίθουσα Κριάρη  της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου.

04/11/2014

Έκτατη Γενική Συνέλευση στο Ρέθυμνο.

                                                   

        Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτατη γενική συνέλευση την 13 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 το απόγευμα στην αίθουσα Κριάρη  της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου.

         Θέμα προς συζήτηση θα είναι η ενημέρωση των μελών και όχι μόνο η πορεία όλων των βασικότερων θεμάτων που μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό  καθώς και όποιο άλλο θέμα επιθυμεί να φέρει συνάδελφος προς συζήτηση. γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι μπορεί να συμμετάσχει όποιος συνάδελφος  δεν είναι μέλος και επιθυμεί να συμμετάσχει.

         Για καλύτερο συντονισμό της γενικής συνέλευσης αν υπάρχει συνάδελφος που επιθυμεί να φέρει θέμα προς συζήτηση παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Δ.Σ μέχρι την 07 Νοεμβρίου ώστε να υποβληθεί και γραπτώς το θέμα  για να μην υπάρξει επανάληψη του ίδιου  θέματος.

         Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν το παρόν.