08-09-2014

Απάντηση στους βουλευτές του Σύριζα έδωσε το αδερφό Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής. Σας την παραθέτουμε ως έχει και τονίζουμε την απόλυτη συμφωνία μας με το κείμενο.

08-09-2014

Απάντηση στους βουλευτές του Σύριζα έδωσε το αδερφό Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής. Σας την παραθέτουμε ως έχει και τονίζουμε την απόλυτη συμφωνία μας με το κείμενο.

   Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής με αφορμή την ερώτηση προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του πολίτη τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την πρόσληψη 500 Ειδικών Φρουρών δηλώνει ρητά την αντίθεση του στο περιεχόμενο και το ύφος της ερώτησης αποκλειστικά και μόνο με την υποβάθμιση του ρόλου και της αξίας των Ειδικών Φρουρών όπως διατυπώνεται ιδιαιτέρως στις τέσσερις τελευταίες παραγράφους του εν λόγω κειμένου.

               Παρενθετικά σας ενημερώνουμε πως η πολιτεία  έθεσε με πληρότητα και σαφήνεια τους κανόνες εκείνους που επιτρέπουν την επιλογή του πιο άξιου μεταξύ των ενδιαφερομένων, αλλά ταυτόχρονα και τον διαφανή έλεγχο των τηρούμενων διαδικασιών, με την εγγύηση εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους [Ν.Σ.Κ.]και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού [Α.Σ.Ε.Π .].

Οι παραπάνω εγγυήσεις ανεξαρτησίας ενισχύθηκαν περαιτέρω με την ένταξή τους το 2001 στο Σύνταγμα, το οποίο κατοχύρωσε δύο οντότητες: ένα σύστημα πρόσληψης και στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης και ταυτόχρονα ένα θεσμό που εγγυάται τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα του συστήματος αυτού. Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών είναι σύμφωνη με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας  μέσω της ελεγχόμενης από το ΑΣΕΠ διαδικασίας.

               Ένα σοβαρό Κοινοβουλευτικό κόμμα σαν το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που ενδεχομένως άμεσα να αναλάβει τα ηνία της διακυβέρνησης της   χώρας, είναι άδικο και θλιβερό να μην γνωρίζει διαδικασίες και θεμελιώδεις διατάξεις που προστατεύουν την αξιοκρατία στη χώρα μας και ισχύουν στην πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών.

               Εκτιμούμε άγνοια και όχι πρόθεση, διότι θα επρόκειτο για συκοφάντηση και ύβρη των χιλιάδων Ειδικών Φρουρών και των υπολοίπων χιλιάδων επίσης αστυνομικών προερχομένων από Ειδικούς Φρουρούς.

Επιπρόσθετα  οι δεκάδες χιλιάδες υποψηφίων που κάθε φορά στηρίζουν την ελπίδα και την αγωνία τους για επαγγελματική αποκατάσταση μέσα από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με την διατυπωθείσα άποψη  εξωθούνται άσκοπα σε κομματικά γραφεία  ενισχύοντας την κοροϊδία της πελατολόγησης  εργασιακά ευπαθών συμπολιτών μας.

               Η υποτιθέμενη παραβίαση αρχών αξιοκρατίας μέσω της διαδικασίας πρόσληψης Ειδικών Φρουρών διακινήθηκε και διακινείται από μερίδα συνδικαλιστών που διαδίδουν διάφορα σενάρια δυσφήμησης του έργου μας, με σκοπό να υφαρπάξουν την εύνοια και την ψήφο αντίστοιχα, εκείνων που αγωνιούν να προσληφθούν μέσω πανελληνίων εξετάσεων   και υπηρετούν ήδη στην  Ελληνική Αστυνομία μέσω της ίδιας διαδικασίας.

                Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής διαβεβαιώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η ποιότητα των υπηρεσιών αστυνόμευσης που προσφέρουν οι Ειδικοί Φρουροί είναι τουλάχιστον εφάμιλλη του λοιπού αστυνομικού προσωπικού. Δεν υπολειπόμαστε σε ανδρεία , γνώση και υπηρεσιακό ήθος έναντι οποιουδήποτε.

                 Στην πράξη δε ,έχουμε αποδείξει την αξία μας και την αφοσίωση μας στην ασφάλεια του πολίτη πληρώνοντας την ακόμα και με αντίτιμο αίματος .

                Για τα παραπάνω και για πολλούς ακόμα λόγους απαιτούμε άμεσα τον επαναπροσδιορισμό της γενικότερης στάσης σας και την διόρθωση των άκρως προσβλητικών εκφράσεων στα πλαίσια του σεβασμού εργασίας και εργαζομένων.