Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Κρήτης


Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Κρήτης ιδρύθηκε το 2006
 με σκοπό να υπερασπίζεται και να προωθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των Ειδικών Φρουρών της Κρήτης καθώς και να συμβάλλει στην καλύτερη αστυνόμευση του νησιού μέσα από τις συνεχείς επαφές με την πολιτική ηγεσία, τη φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και με τους τοπικούς παράγοντες.

 

Πλέον, με τον καινούργιο νόμο που διέπει τα συνδικαλιστικά σωματεία της ΕΛ.ΑΣ., δικαίωμα εγγραφής και εκπροσώπησης στις ενώσεις Ειδικών Φρουρών έχουν όσοι υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ και προέρχονται από Ειδικούς φρουρούς.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, τον πρώτο πρόεδρο Μαλίτα Δημήτριο καθώς και τον δικηγόρο τον Μουνδριανάκη Ευάγγελο, δικηγόρος Ρεθύμνου, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στην δημιουργία του σωματείου.