Ειδικοί Φρουροί


Ο θεσμός των Ειδικών Φρουρών πρωτοπαρουσιάστηκε 05-08-1999 βάση του (N.2734/1999) όταν και συστάθηκαν οι πρώτες χίλιες (1000) οργανικές θέσεις επί θητεία Ειδικών Φρουρών.
 Στη συνέχεια οι ακολούθησαν άλλες έξι σειρές Ειδικών φρουρών. Η δεύτερη 04-08-2000 (N.2838/2000) με 1.300 θέσεις, η τρίτη  στις 22-02-2007 με 2000 θέσεις, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη και τελευταία αύτη που προκηρυχθεί.

 

Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων – μόρια(άρθρο 9 παρ. 5ν.2734/1999) το οποίο έχει κατ’ επανάληψη κριθεί και δικαστικώς ως το πλέον σύμφωνο με την κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας, η οποία στηρίζεται στην αρχή της ισότητας του άρθρου 4 Συντ.(Α.Ε.Δ 30/1985,ΣτΕ 3045/1997). Οι Ειδικοί φρουροί, ως επί το πλείστον, είναι πρώην μέλη των Ειδικών Δυνάμεων και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

Ο θεσμός των Ειδικών Φρουρών, με το πέρασμα του χρόνου, αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχής, καθώς οι Ειδικοί Φρουροί επέδειξαν αφοσίωση, ικανότητα και πειθαρχία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Απόρροια των παραπάνω ήταν η Ηγεσία της Αστυνομίας  να αποφασίσει να  χρησιμοποιήσει και σε καθαρά αστυνομικά καθήκοντα τους Ε.Φ. Επόμενη κίνηση ήταν να αποστείλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό Ειδικών Φρουρών στην Κρήτη και να δημιουργήσει τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων καθώς και σε πόλεις της επαρχίας. Εννοείται ότι οι Ειδικοί Φρουροί χρησιμοποιούνται σε όλες τις ειδικές και μη υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. με τελευταία προσθήκη στην επίλεκτη μονάδα της Αστυνομίας την Ε.Κ.Α.Μ. 
Αυτή τη στιγμή οι Ειδικοί Φρουροί στην Κρήτη υπηρετούν στις εξής υπηρεσίες 
1) Τ.Α.Ε. 2) Ο.Ε.Α. 3) ΔΙ.ΑΣ. 4) Μεταγωγών Ηρακλείου 5) Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων.

 

Όλα αυτά, καθώς και η καθημερινή επαφή των Ε.Φ. με τους πολίτες, τους  έχουν ήδη καταξιώσει στη συνείδηση όλων, ως ένα από τα πλέον ικανά “όπλα” της ΕΛ.ΑΣ. απέναντι στο έγκλημα.