Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Κρήτης


Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Κρήτης ιδρύθηκε το 2006
 με σκοπό να υπερασπίζεται και να προωθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των Ειδικών Φρουρών της Κρήτης καθώς και να συμβάλλει στην καλύτερη αστυνόμευση του νησιού μέσα από τις συνεχείς επαφές με την πολιτική ηγεσία, τη φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και με τους τοπικούς παράγοντες.

 

Πλέον, με τον καινούργιο νόμο που διέπει τα συνδικαλιστικά σωματεία της ΕΛ.ΑΣ., δικαίωμα εγγραφής και εκπροσώπησης στις ενώσεις Ειδικών Φρουρών έχουν όσοι υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ και προέρχονται από Ειδικούς φρουρούς.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, τον πρώτο πρόεδρο Μαλίτα Δημήτριο καθώς και τον δικηγόρο τον Μουνδριανάκη Ευάγγελο, δικηγόρος Ρεθύμνου, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στην δημιουργία του σωματείου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Τσανακτσίδης Χρ.

Πρόεδρος
6973772143
tsanachris@yahoo.gr

Σιαμέτης Ν.

Αντιπρόεδρος
6972503150
siamn@enefk.gr

Ζηρίδης Δ.

Γενικός Γραμματέας
6946457631
ziridis@hotmail.com

Καροφυλάκης Ι.

Οργανωτικός Γραμματέας
6972982119
karofi@enefk.gr

Γεωργουλακης Μιχ.

Ταμίας
6985919892
georgm@enefk.gr